Obituario – Cddno. José Clemente De Freitas D´ Gracca